Հայերէն գործեր

Սեղմելով ստորեւ տեսնուող նկարի մը վրայ, կրնաք ներբեռնել համապատասխան հրատարակութեան թուային օրինակը PDf ձեւաչափով:

Շահպազ_Ազգային-ՍահմանադրութիւնՇահպազ_Ազգային-Սահմանադրութիւն
Տէվլէթեան_Անթիլիասի-տագնապՏէվլէթեան_Անթիլիասի-տագնապ
Նամակներ-Գրիգոր-ԴաւիթեանէնՆամակներ-Գրիգոր-Դաւիթեանէն
Ղազարեան_ԱրմենականՂազարեան_Արմենական
Քէօսէեան_ՀասկաքաղՔէօսէեան_Հասկաքաղ
Ղազարեան_Համահաւաք-ԱՂազարեան_Համահաւաք-Ա
Ղազարեան_Համահաւաք-ԲՂազարեան_Համահաւաք-Բ
Ղազարեան_Ազգային-ՊատուիրակութիւնՂազարեան_Ազգային-Պատուիրակութիւն
Տատրեան_Հայկական-ցեղասպանութիւնՏատրեան_Հայկական-ցեղասպանութիւն
Տէր Ստեփանեան_ԶարթիրՏէր Ստեփանեան_Զարթիր
Քէօսէեան_Գիր-եւ-գիծՔէօսէեան_Գիր-եւ-գիծ
Քէօսէեան_Պրիսմակին-գոյներըՔէօսէեան_Պրիսմակին-գոյները
Քէօսեան_Շահնուրի-նամականի-ԱՔէօսեան_Շահնուրի-նամականի-Ա
Քէօսէեան_Շահնուրի-նամակնի-ԲՔէօսէեան_Շահնուրի-նամակնի-Բ
Քէօսէեան_Շահնուրի-նամակնի-ԳՔէօսէեան_Շահնուրի-նամակնի-Գ
Տէրեան_ՑոլքերՏէրեան_Ցոլքեր
Հայկենց_Անուրջ-գետին-կամուրջներըՀայկենց_Անուրջ-գետին-կամուրջները
Հայկենց_Մինչեւ-դրախտըՀայկենց_Մինչեւ-դրախտը
Գառեան_Նարնջաստաններուն-կանչըԳառեան_Նարնջաստաններուն-կանչը
Գալայճեան_Օրը-օրինԳալայճեան_Օրը-օրին
Թէքէեան_ԱռամանեակԹէքէեան_Առամանեակ
Ղազարեան-Թէքէեան-ՍիրակարօտՂազարեան-Թէքէեան-Սիրակարօտ
Թօփալեան_ԶգացականութեամբԹօփալեան_Զգացականութեամբ
Սիմոնեան_Յաւելուած-ԱյնթապիՍիմոնեան_Յաւելուած-Այնթապի
Ղազարեան_Սամուէլեան-ՈրբաշխարհՂազարեան_Սամուէլեան-Որբաշխարհ
Malkhasian_GrtutyunMalkhasian_Grtutyun
Malkhasian-FinansMalkhasian-Finans
Malkhasian_DndesutyunMalkhasian_Dndesutyun
Malkhasian_TvakanagMalkhasian_Tvakanag
Malkhasian-MshaguytMalkhasian-Mshaguyt
Vartivarian_hamabarpag-badmutyun-1Vartivarian_hamabarpag-badmutyun-1
Vartivarian_hamabarpag-badmutyun-2Vartivarian_hamabarpag-badmutyun-2
Vartivarian_hamabarpag-badmutyun-3Vartivarian_hamabarpag-badmutyun-3
Vartivarian_hamabarpag-badmutyun-4Vartivarian_hamabarpag-badmutyun-4
Vartivarian_Hantibumner-2Vartivarian_Hantibumner-2
Vartivarian_Hantibumner-3Vartivarian_Hantibumner-3
Vartivarian_Hantibumner-4Vartivarian_Hantibumner-4
Vartivarian_Hantibumner-5Vartivarian_Hantibumner-5